REKRUTACJA DO WOLONTARIATU

Grupa charytatywna Pomagamy bo kochamy!” zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy na rzecz chorych, biednych i potrzebujących. Każdy, komu leży na sercu los innych jest mile widziany!! Ogłaszamy nabór do grupy charytatywnej działającej   w naszej szkole! Jeśli spełniasz następujące warunki możesz wejść w nasze szeregi i być aktywnym wolontariuszem:

  1. Musisz być dyspozycyjny!
  2. Mieć czas na działanie charytatywne!
  3. Czasami zostać po lekcjach!
  4. Aktywnie uczestniczyć w proponowanych przez grupę akcjach!
  5. Być kreatywnym i oddanym sprawie!
  6. Nieść bezinteresowna pomoc!
  7. Zauważać potrzeby innych!                         

Mamy tu swoisty słoik szczęścia i motywację. Szczęście nastąpi jednak tylko wtedy, gdy wykonamy choć mały trud, aby postąpić zgodnie   z przesłaniem tych idei. Niektóre spośród wymienionych mogą wydawać się banalne, błahe, inne natomiast głębokie i poważne. Ze wszystkich można wyciągnąćprzynajmniej kilka wniosków:

 

*Pomaganie jest dobre.

*Pomaganie jest ważne.

*Pomagać może każdy i wszędzie.

*Każda pomoc jest wartościowa.

*Warto pomagać nie tylko dla innych, ale także dla siebie.

*Pomaganie zmienia świat na lepsze.

*Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat.

*Sensowna pomoc działa długofalowo i zmienia coś więcej, niż tylko zewnętrzne okoliczności.

*Lepiej być dobrym, niż nie!!!

Oto KARTA ZGŁOSZEŃ wolontariusz:

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/45486446_1126444880855109_2756814871646437376_n.docx/Zg%C5%82oszenie-do-grupy-charytatywnej.docx?_nc_cat=109&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=5949b0e1389f78b01183eac15d0bc299&oe=5BE8F77F&dl=1

Oto REGULAMIN grupy charytatywnej:

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/45443187_350628802391580_6116649460958232576_n.docx/REGULAMIN-grupy-charytatywnej.docx?_nc_cat=108&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=8cb5f94f72f25e9f3d703a854b722706&oe=5BE9F606&dl=1